Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 03 augustus 2020 - 355 Views

355 Views

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je team gemakkelijker en zorgt ervoor dat je de best mogelijke content maakt. Door een plan te maken dat wordt gevolgd, zijn de standaarden voor de uitvoering van de contentstrategie bepaald en verhoogt de kwaliteit van de communicatie. 

Als marketeer kan het moeilijk zijn om stakeholders het proces van contentproductie uit te leggen. Door ongeplande gebeurtenissen kan de pijplijn van content worden verstoord en loopt de content die voor de betreffende maand stond gepland vaak vertraging op. Een draaiboek creëert inzicht in de operationele kant van content en biedt structuur en meer efficiëntie.

Dit zijn vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing:

  1. Schrijf de samenvatting

Welke rol speelt contentmarketing in je bedrijf? Door dit vanaf het begin te definiëren, weet iedereen die betrokken is bij marketing en content welke soorten content je bedrijf produceert. Het geeft alle stakeholders een duidelijk beeld van het belang van contentmarketing, de doelgroepen en hoe campagnes er voor het merk uitzien.

  1. Bepaal de doelstellingen van de contentstrategie

Door de doelen van contentmarketing en specifieke campagnes neer te schrijven leg je de gezamenlijke doelstellingen vast. Op die manier is het team verantwoordelijk om bij te dragen tot de strategie en tactische taken. De doelstellingen moeten SMART zijn: Specific (specifiek), Measurable (meetbaar), Achievable (haalbaar), Realistic (realistisch) en Timely (tijdsgebonden). Zijn ze dat niet, dan betekenen ze niet veel.

  1. Vat de merkguidelines voor communicatie samen

Iedereen die betrokken is bij het contentproces moet een grondige kennis van de belangrijkste boodschappen van het bedrijf en van de guidelines van het merk hebben. Consistentie helpt bedrijven een sterk merk op te bouwen door specifieke boodschappen op maat van de doelgroep te ontwikkelen. Alle content moet met dit in het achterhoofd worden gecreëerd, om ervoor te zorgen dat het de meeste impact heeft.

  1. Maak een lijst van de merkassets

Het is ongelooflijk nuttig voor iedereen die nieuw is in het creëren van content voor je bedrijf om te weten waar vaak gebruikte merkassets worden bewaard, zoals een boilerplatetekst of grafische elementen voor social media. Je kan beschrijven hoe en wanneer deze assets worden gebruikt om alles nog duidelijker te maken. Assets gaan snel verloren. Daarom loont het ze goed te organiseren.

  1. Bepaal de rollen en verantwoordelijkheden van het team

Door duidelijk te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is, weet elk teamlid en/of elke freelancer/agentschap welke rol hij of zij speelt in het contentproces. Je kan specifieke vaardigheden aan mensen koppelen. Als je de sterktes van mensen in vorige projecten kent, kan je gemakkelijker nieuwe campagnes plannen. Op die manier kan je het contentproces en de workflow bepalen en weet je ook wie de verschillende types van content moet goedkeuren. Het biedt duidelijkheid voor je team en voor alle stakeholders binnen het bedrijf.

Een draaiboek voor contentmarketing heeft als integraal doel om de samenwerking tussen het team te versterken door te bepalen wat belangrijk is, hoe het wordt gedaan en wie er bij betrokken is. Door ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit, heb je veel meer kans om de gestelde doelen te bereiken. De tijd die het vraagt om een eenvoudig draaiboek op te stellen verdwijnt in het niets in vergelijking met de tijd die mensen mogelijk verliezen omdat ze niet weten hoe content intern wordt geproduceerd. Vergeet niet dat je het draaiboek af en toe zal moeten updaten in functie van de marketing- en bedrijfsstrategie.

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...