Help, mijn B2B-content is niet efficiënt!

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 24 oktober 2019 - 1359 Views

1359 Views

Content maken voor een B2B-publiek brengt specifieke eisen met zich mee. Al bij de strategie teken je andere lijnen uit, maar dan nog maakt dat jouw B2B-content niet vanzelf efficiënt. We gaan na hoe efficiënt bedrijven zoal zijn en wat je kan doen om jouw resultaten te boosten.

Efficiënt zijn met B2B-content start met het definiëren van doelen die specifiek zijn voor jouw B2B-doelgroep. Zijn die dan anders? Toch wel. Meer dan gemiddeld willen B2B-marketeers hun doelgroepen iets leren. Volgens verschillende studies staat ‘het publiek iets bijleren’ hoog op de lijst met doelen van de typische B2B-marketeer. Dat is niet zo gek. De B2B-context wordt gekenmerkt door de behoefte aan uitleg over zeer specifieke onderwerpen. En met dat soort inhoud kan een bedrijf zichzelf presenteren als een uitstekende bron of helpende hand.

Meerdere cijfers bevestigen die bevinding. In de 2019-editie van de B2B-studie (Noord-Amerika) van het Content Marketing Institute is ‘educating’ het tweede belangrijkste doel.

Als we naar vergelijkbaar onderzoek van Uberflip en Heinz Marketing kijken, zal dit doel daar ook een prominente rol spelen (Bron: The New Marketing Standard, Heinz/Uberfllip, 2019)


B2B customer journey

Naast de educatieve insteek vinden we de traditionele doelen voor contentmarketing: awareness en lead generation. Toch zou het te eenzijdig zijn om de doelen van B2B-contentmarketing te beperken tot deze drie of zelfs tot de toplijsten in de bovenstaande tabellen.

share

' Onderzoek uit 2019 zegt de helft (!) van de B2B marketeers dat hun content slechts enigszins of helemaal niet efficiënt is om hun doelen te bereiken. '


Om goed te begrijpen welk pallet doelen B2B-marketeers met inhoud nastreven, is het goed om het basismodel van de customer journey erbij te nemen. Zo beginnen nogal wat schema’s voor de customer journey met de primaire verdeling tussen Attention, Interest, Desire en Action (AIDA). De customer journey omvat de fase waarin je de aandacht van een potentiële klant trekt met inhoud, de fase waarin die persoon daadwerkelijk geïnteresseeerd raakt, een aankoop overweegt en uiteindelijk overgaat tot een aankoop. Het onderstaande schema van Kevin Cain is een van de meest uitgebreide. Het past goed bij de moderne consument die zijn aankoop op internet onderzoekt en onderscheidt onbewust – bewust – geïnteresseerd – onderzoek en aankoop.


Na de aankoop wordt de prospect klant en, zoals gezegd, begint de customer joureny. Vanaf dat moment laten we de klassieke AIDA en al zijn varianten achter ons. Schema’s tonen aan hoe je als content marketeer het beste een publiek kunt voeden dat je al minstens één keer hebt overtuigd.

Choose your battle

Het komt altijd neer op een systeem waarbij je de klant eerst verwelkomt en initieert. Dit wordt gevolgd door inhoud die hem meer interesseert en uiteindelijk inhoud die hem echt de pleitbezorger van uw bedrijf maakt.

Is ook dat dan specifiek voor B2B? Als B2B-marketeer is het goed om een ​​hoofddoelstelling na te streven. Meer leads, meer bewustzijn, maar durf je ambities gelaagder te bekijken. Dit is in de eerste plaats mogelijk door voldoende aandacht te besteden aan de verschillende stages van je customer journey. Bewustzijn kan heel belangrijk zijn bij het begin van de reis, maar minder belangrijk in de laatste stap vóór een aankoop. Probeer op elk punt duidelijke missies te hebben door de juiste doelen voor content te bepalen.

En toch lukt het niet altijd

Hoe solide een model met verschillende inhoudsdoelen ook is, in de praktijk mislukt er vaak iets. Het onderzoek dat Heinz Marketing en Uberflip hebben uitgevoerd (2019) zegt dat 82% van de B2B-marketeers het ermee eens is dat content belangrijk is om hun doelen te bereiken. Tot dusverre goed, maar wanneer gevraagd wordt hoe effectief de eigen content van de respondenten is om hen te helpen hun doelen te bereiken, geeft de helft (!) Van de respondenten aan dat hun content enigszins efficiënt of helemaal niet effeciënt is.

De studie maakte een intelligente sprong door niet alleen de efficiëntie te onderzoeken. Het vergeleek het belang dat een sector hecht aan inhoud en de efficiëntie ervan. Het bleek dat de kloof aanzienlijk is, vooral in de technologiesector.


Efficiëntie is niet overal hetzelfde

Volgens de onderzoekers komt dit vooral door de snelheid waarmee technologie verandert. De technologie industrie is er een die ongelooflijk snel beweegt. Voor contentmarketeers is dat een echte uitdaging, omdat de content waarover ze nu schrijven al oud nieuws is tegen de tijd dat het wordt gepubliceerd.

Waar financiële diensten, productie en gezondheidszorg in vergelijking veel langzamer gaan, kan en moet technologiecontent sneller worden geschreven, geproduceerd en gebruikt om organisaties concurrerend te houden in een steeds meer verzadigde industrie.

Wat bewijst dit ons? Contentmarketeers die hun B2B-klantreis willen versterken, moeten niet alleen kijken naar het bepalen van de juiste doelen. Ze moeten hun doelgroep bedienen met inhoud van topkwaliteit en moeten deze snel kunnen produceren. Dat betekent niet alleen snel schrijven, filmen of ontwerpen, maar ook snel de informatie uit uw organisatie halen. B2B-inhoud is daarom zeker ook een organisatorische uitdaging om systemen op te zetten waarmee je snel toegang hebt tot informatie.

Partner contentproductie
Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...