Kan scrum je contentprocessen versterken?

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 30 januari 2019 - 1955 Views

1955 Views

Voor ontwikkelaars van software of websites zijn termen als scrum en agile al lang geen duistere goeroetaal meer. Het werken in korte sprints om gaandeweg een almaar beter product te realiseren sijpelt steeds vaker binnen in contentprocessen. Maar wat is scrum nu precies en wat kan het voor contentmarketing betekenen?

Wat is scrum?

Scrum is een vorm van project management waarbij kleine teams in korte sprints onderdelen van een product opleveren. De manier van werken maakt snel duidelijk of het project goed loopt en vermijdt dat pas bij de realisatie van het totaalproduct duidelijk wordt wat eventuele problemen zijn.

We kennen scrum als term uit het rugby (ook daar wordt in kleine sprintjes opgeschoven), maar de eerste onderzoeken rond scrum voor project management zijn intussen 40 jaar oud. De methode maakte deze eeuw eerst opgang bij het ontwikkelen van software. De voorbije tien jaar deinde de aanpak ook uit naar andere vakgebieden, zoals content marketing. Dat is niet verwonderlijk. Het is niet ongewoon dat bedrijven bij het maken van een nieuwe website beslissen om hun contentprocessen beter te organiseren. De websitebouwer brachten de scrum methode op die manier binnen bij de contentmakers.

Scrum in sprints

Met ‘sprints’ staat nog een sportterm centraal bij scrum. De sprints tonen een parallel met de manier waarop veel bedrijven vandaag hun content produceren. Een klein team, met daarin bijvoorbeeld de interne content manager, content marketeer en mensen van het contentmarketingbureau, zit samen om voor een duidelijk afgelijnde periode (twee of vier weken bijvoorbeeld) de content uit te stippelen. Het team werkt samen om binnen die periode de vooropgestelde content te realiseren.

Het voordeel van die aanpak is dat je als contentmaker grip houdt op de planning en op het publicatieritme. Je kan van de organisatie een goed draaiende contentmachine maken die volledig kan focussen op de inhoudelijke kwaliteit en niet hoeft wakker te liggen van organisatorische zorgen

Het nadeel is dat een artikel of video inhoudelijk nu eenmaal niet hetzelfde is als een stukje software. Tijdens de sprint kunnen zich inhoudelijke problemen of opportuniteiten aandienen. Denk maar aan de kans om een artikel nog interessanter te maken met een weekje extra research rond een pas ontdekt feit. Op dat moment mag de scrum niet te strak zitten of je fnuikt de creativiteit. Binnen het proces kan je dit opvangen door te voorzien in reserve-content waarop je kan terugvallen als een nieuw onderwerp meer aandacht verdient.

Filosofie

Veel bedrijven hebben vandaag al een contentbenadering waarbij ze op regelmatige basis met een team samenzitten om content te plannen en te evalueren. Dat maakt scrum compatibel, maar het betekent niet dat wie zo werkt automatisch een scrum-aanpak heeft. De believers van scrum zullen aanhalen dat het iteratief werken haast een filosofie is. Een filosofie waarbij je duidelijk gedefinieerde hoeveelheden content snel en zonder veel tijdsverspilling kan creëren. Een empirisch model dus, dat echter nog wel enkele andere karakteristieken heeft om het ‘echt’ scrum te maken. Welke zijn dat zoal?

share

' Het is niet ongewoon dat bedrijven bij het maken van een nieuwe website beslissen om hun contentprocessen beter te organiseren. De websitebouwer brachten de scrum methode op die manier binnen bij de contentmakers. '

  • De leden van scrum contentteam werken in volledige transparantie, staan ervoor open om hun werk te laten beoordelen, analyseren en waar nodig aan te passen.
  • Aangezien content marketing een voortdurende inspanning is, leert het team buiten de ‘campagnefocus’ te denken en ontstaat een klimaat waarin continu content maken het nieuwe normaal wordt.
  • Door het werken met sprints gaat het team in detail begrijpen wat moeite kost en wat minder intensief is. Dat leidt tot betere planningen, waarbij elke type content de tijd krijgt die het verdient. Dat is meteen ook het meest gehoorde tegenargument van scrum-believers bij de bedenking dat content qua creativiteit anders is dan een software.

Wie zit in een scrum contentteam?

Verder is het ook kenmerkend dat de scrum methode ook tot in de puntjes beschreven staat. Je vindt de gids hier. In die gedetailleerde beschrijving vind je de rollen terug die typisch zijn voor een scrum team. De bekendste rol in een scrum team is die van de Scrum Master, een soort van coach die iedereen meeneemt in de benadering en ervoor zorgt dat de werking gegarandeerd blijft. Verder is er ook een product owner die de eindverantwoordelijkheid voor de productie neemt. Die productie is dan weer in handen van (vaak zelfsturende) teams die naar de ambities van de sprints toewerken.

Enten we dat op contentproductie dan zijn die teams en de product owner alvast herkenbaar. De teams zijn de copywriters, regisseurs, grafisten, vertalers,… die intern of extern aan de slag gaan. De product owner is vaak de (content)marketing manager of zelfs de CMO. Enkel een scrum master is niet gangbaar in content teams, al zit het qua vaardigheid het dichtst bij het operationele takenpakket van een content manager. Het is in tegenstelling tot scrum in andere sectoren zeker niet ondenkbaar dat een scrum master ook zelf deelneemt aan het maken van de content.

Scrum structuur

Nog typisch aan scrum is de structuur die de benadering aanbiedt om het werk te organiseren. Het blijft niet bij een spreadsheet waarop artikels, namen en deadlines staan vermeld. De bekendste notie is die van de ‘product backlog’, een soort prioriteitenlijst waarop alles staat wat nodig is om tot het finale product te komen. Denk bijvoorbeeld aan alle teksten, foto’s, grafische elementen of technische bouwstenen van een website.

De backlog bevat per item ook een beschrijving van wat er nog precies moet gebeuren om meerwaarde te creëren. Dat kan voor contentmarketing een zeer nuttige toevoeging zijn om heel precies aan te duiden hoe je als team naar kwaliteit in je content wil toewerken. Naast die beschrijving geeft de backlog ook aan welke items prioritair zijn, hoe belangrijk ze zijn en wat de geschatte timing is. De verantwoordelijkheid om de backlog in goede banen te leiden ligt bij de producteigenaar. Hij of zij moet het team aansturen en ervoor zorgen dat de productie blijft draaien en toch ook kwaliteit aflevert.

De items uit de backlog komen trouwens zeer concreet terecht in de sprint backlogs en dan gaat om precieze opdrachten: doe onderzoek naar onderwerp x, schrijf een blogbericht over y, maak een planning voor de promotie op sociale media, enzovoort. Hoe dat precies zal gebeuren, is vervolgens de taak van het productieteam. Zeker bij grote trajecten, kan een wirwar aan items ontstaan. In het zog van de scrum-methode ontstonden dan ook tools of software die helpen om dit alles te visualiseren.

Pragmatisch scrummen

Ook al heeft het roots in software bouwen, toch zijn de parallellen tussen scrum en hoe veel bedrijven content maken niet te miskennen. Dat hoeft niet te betekenen dat elk content team er baat bij heeft om alle scrum-regels meteen tot in de praktijk toe te passen. Enig pragmatisme is aangewezen en wellicht zit de grootste optimalisatie in een mix van de bestaande werking en interessante scrum-methodes.

Want scrum voorstanders erkennen zelf dat het proces niet altijd vanaf dag één succes oplevert. Teams moeten door een transitie en wennen aan de aanpak alvorens die vruchten afwerpt. Een geleidelijke invoering is dus altijd een goed idee.

Partner contentproductie
Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...