Contentmarketing en auteursrechten: welke content is nu echt van jou?

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 23 juli 2018 - 2005 Views

CONTENTMARKETING
2005 Views

Artikels of video’s die op je website verschijnen, zijn niet automatisch jouw eigendom. En content die op een andere website staat, mag je niet zomaar overnemen. De auteursrechten spelen een belangrijke rol bij het maken van content, maar wie de grote lijnen kent, kan vaak al heel wat ellende vermijden. Waarmee moet je zoal rekening houden en hoe sterk veranderen de Europese initiatieven de huidige regels?

De hamvraag waar veel bedrijven mee worstelen gaat over welke content ze mogen gebruiken en vooral ook hergebruiken. Het basisprincipe is zeer helder: content publiceren zonder toestemming van de auteur kan niet. In de meest eenvoudige situaties, is dit geen struikelblok. Je geeft een journalist of contentproductieagentschap de opdracht om een artikel te schrijven met als bedoeling het te publiceren. Stemt de producent daarmee in, dan geeft hij ook toestemming om het artikel te laten verschijnen.

Maar zetten we één stap verder dan wordt het al wat complexer: mag je diezelfde tekst ook gebruiken als je enkele maanden later een ebook samenstelt op basis van artikels op je website? Het antwoord is neen, tenzij de contentproducent ook daar expliciet zijn toestemming voor gaf. Of tenzij jij intussen eigenaar bent van de tekst. Dat kan als je met de auteur of het agentschap een contract afsloot waarbij hij zijn eigendomsrecht overdraagt. Daarover dieper in dit artikel meer, maar eerst is het belangrijk om te begrijpen wat die auteursrechten nu precies zijn.

Zeg niet zomaar auteursrechten

Zoals de naam uitlegt, beschermt het auteursrecht makers van content tegen misbruik. Onder het auteursrecht zitten enkele meer complexe industriële principes (denk maar aan het merkenrechten, octrooien,…), maar dus ook relatief eenvoudige afspraken voor het maken van teksten, video’s, infographics,… Het principe is helder : wie content creëert met voldoende origineel karakter verwerft automatisch de vermogensrechten op dat werk.

share

'Wil je dat artikel dat je kocht voor de blog ook in je jaarverslag, dan moet je eigenaar zijn van het reproductierecht of ook daarvoor de toestemming van de auteur hebben'

Het zijn net die vermogensrechten die een auteur kan overdragen, bijvoorbeeld aan de uitgever of het bedrijf dat zijn content koopt. Naast de vermogensrechten verwerft de auteur ook de morele rechten. Die kan hij niet verkopen. In de praktijk hebben deze iets minder belang. Een auteur kan bijvoorbeeld wel vragen dat zijn naam met een tekst wordt geassocieerd. En in een overeenkomst kan je wel afspraken maken over hoe de auteur die morele rechten zal laten gelden (of niet).

Terug naar de vermogensrechten, want daarin schuilt het antwoord op de vraag welke content je als koper kan hergebruiken. Binnen de vermogensrechten maken we immers onderscheid tussen reproductierecht en publiek mededelingsrecht. Het laatste geeft je als eigenaar van de rechten de mogelijkheid om te publiceren, de reproductierechten laten je ook toe om het werk te hergebruiken. Wil je dat artikel dat je kocht voor de blog dus ook in je jaarverslag, dan moet je eigenaar zijn van het reproductierecht.

Wat als je de auteursrechten negeert?

Wie geen aandacht heeft voor de auteursrecht en ze bewust of onbewust schendt, kan op nare gevolgen botsen. Een auteur kan eisen dat je de geleden schade vergoedt. Niet meteen een basis waarop je later nog met de auteur kan samenwerken, maar het is wel mogelijk. Ook kan het ervoor zorgen dat je de content opnieuw moet verwijderen of zelfs dat je moet vermelden op de plaats van publicatie dat je auteursrechten hebt geschonden. Stuk voor stuk vervelende ingrepen die je in de meeste gevallen met een minimum aan moeite en kosten kan vermijden.

Contracten sluiten

auteursrechtenEen goede overeenkomst tussen jouw bedrijf en de makers van content is  nog steeds de beste oplossing. Bij zo’n overeenkomst draagt de auteur zijn vermogensrechten over aan jou. Wat moet je in zo’n contract zeker preciseren:

  • welke rechten worden overgedragen (mededelingsrecht, publicatierecht)?
  • tegen welke vergoeding?
  • voor welk gebruik: wat mag je doen en wat niet?
  • op welke termijn?
  • hoe oefent de auteur zijn morele rechten uit?

Dit zijn slechts de grote lijnen. Laat een contract voor overdracht van auteursrechten steeds opstellen en/of verifiëren door een juridische dienst.

Wat met content die je niet koopt?

Met een goed contract kan je op veel problemen anticiperen, maar toch schuilen bij het maken van content nog wel andere addertjes onder het gras. Soms zal je ook zelf content maken, waarin je graag verwijst naar andere content via links of door video te embedden. Of je koopt een artikel waarin de auteur op die manier content integreert. Hoe sluitend is dat?

Het linken is in essentie geen probleem op vlak van auteursrechten. Je verwijst enkel met een onderlijnde tekst naar content die zich op een andere plaats bevindt. Daarbij neem je geen content over. Een link kan zelfs een uitstekende manier zijn om aan bronvermelding te doen.

auteursrechtenBij het embedden is dat anders. Je neemt content die al op een andere plaats staat over op je eigen website. Vaak zullen de eigenaars het delen van de content stimuleren. Als dat het geval is, dan is er weinig risico op problemen. Dat de mogelijkheid bestaat om te embedden, betekent echter niet dat de eigenaars delen stimuleren. Het is beter na te gaan of de eigenaar van de content hierover iets heeft bepaald in de algemene voorwaarden. Het beste advies: neem bij twijfel contact op met de eigenaar en vraag toestemming.

Nieuwe regels op komst?

Het vraagstuk over het online delen van auteurswerk stond ook centraal in het debat dat het Europees Parlement medio 2018 voerde over het auteursrecht. In de aanloop naar een nieuwe Europese Richtlijn over auteursrechten, kwam een voorstel op tafel dat auteurs een meer eerlijke vergoeding wou bezorgen.

share

'De Europese initiatieven om auteurswerk op YouTube of Facebook eerlijker te vergoeden, kwam er vooral met muziekartiesten in het achterhoofd, maar je kan het net zo goed doorvertalen naar de filmpjes die je voor je bedrijf maakt'

Als pakweg YouTube of Facebook een auteursrechtelijk beschermde video publiceert en deelt, dan zouden de auteurs daar een vergoeding moeten voor ontvangen, luidde de redenering. Hebben ze daarover geen akkoord met de auteur, dan zouden filters moeten vermijden dat de video online komt.

Het voorstel kwam er vooral met muziekartiesten in het achterhoofd, maar je kan het net zo goed doorvertalen naar de filmpjes die je voor je bedrijf maakt. Facebook of YouTube moet gebruikers nu gewoon melden dat ze een inbreuk plegen op het auteursrecht. Het nieuwe voorstel wou dat omdraaien en de platformen verplichten om eerst afspraken te maken.

Protest

Het voorstel stuitte echter op heel wat weerstand. Internetactivisten, maar ook mensen als internetbedenker Tim Berners-Lee, deden het tij keren en zorgden ervoor dat het Europees Parlement het nieuwe voorstel niet of nog niet goedkeurde. In het najaar van 2018 gaat de discussie verder met amendementen in het Europees Parlement en onderhandelingen met de Europese Ministerraad. Tot dan blijft alles bij het oude.

Wat als jouw content wordt geplagieerd?

Dat betekent niet dat je als bedrijf machteloos staat als zou blijken dat jouw content ergens onrechtmatig werd overgenomen. Soms zal je hopen dat die knappe video veel likes en shares scoort, maar als het opiniestuk van je CEO klakkeloos wordt gekopieerd op de site van een concurrent zonder bronvermelding, ontstaat wel een probleem. In dit artikel gaan we dieper in op de stappen die je in dat geval kan ondernemen.

14 redenen dat jouw contentmarketing niet werkt

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...

»

Met deze metrics meet je of je B2B content werkt

Het aantal bezoekers, de gemiddelde tijd op een pagina of de bounce ...

»

Content als hoeksteen van je B2B-events

Voor marketers zijn B2B-events uitgelezen kansen om hun publiek ...

online video B2B
»

Zo gebruik je met succes online video in B2B-contentmarketing

Online video is de voorbije jaren een van de favoriete ...

»

Visual design voor B2B-content is niet te onderschatten

Inzetten op visual design is voor contentmarketers in B2B een must. ...

B2B-content social media
»

Past je B2B-content ook op sociale media?

B2B-content op LinkedIn is zeer normaal, maar moet het ook op andere ...