Zo leer je deadlines voor content bepalen

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 21 juni 2018 - 1538 Views

CONTENTMARKETING
1538 Views

Content plannen is deadlines stellen en respecteren. Klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk merken we dat dit heel wat vragen op roept. Wat is een realistische deadline? Hoe kan je dat vooraf inschatten? En hoe kan je flexibel zijn? Het maakt van deadlines bepalen een verraderlijk deeltje van het productieproces. We leggen uit hoe je deze klip het best omzeilt.

Het staat te lezen in zowat elk advies over een gestroomlijnd content productieproces: bepaal vooraf duidelijke deadlines, communiceer die goed en zorg dat alle betrokkenen ze naleven. Het is haast een open deur intrappen, maar de realiteit is vaak minder eenvoudig.

Elk stuk content is immers anders. Een video maken duurt doorgaans bijvoorbeeld langer dan een blogartikel schrijven, maar zelfs tussen twee artikels kan een groot verschil bestaan. Het ene stuk tekst loopt als vanzelf uit de pen, het andere kan zeer arbeidsintensief blijken.

The proof of the pudding is in the eating, zeggen onze Britse collega’s dan. Maar daar koop je weinig mee wanneer je een sluitende planning wil maken. Wil je een planning die je content partners en de betrokken in je onderneming de nodige houvast biedt. dan moeten je deadlines min of meer aansluiten bij de realiteit. Hoe pak je dat het best aan?

1. Voorzie het onvoorziene

Stel, je werkt als onderneming met een KPI die stelt dat je elke maand vier stukken content wil publiceren op je eigen kanalen. Dan kan je netjes elke week een publicatie plannen, maar van zodra ook maar één obstakel opduikt, haal je de bewuste KPI niet.

share

'Deadlines missen is – indien je genoeg reserve opbouwt – geen ramp, maar de planning kritisch evalueren, zal je helpen om op termijn almaar stipter te gaan plannen.'

Om dat te vermijden, ga je er maar beter vanuit dat die obstakels zullen opduiken. Het onvoorziene kan je voorzien door steeds een minimale reserve aan content in de schuif te leggen. Voorzie vanaf de eerste maand de helft van wat je wil publiceren (in ons voorbeeld dus bijvoorbeeld twee artikels) en hou die reserve op peil.

2. Denk na over het productieproces

De reserve zal je wat ademruimte bezorgen, maar het zal je nooit de vrijheid geven om zonder veel nadenken deadlines uit de pols te schudden. Uiteraard kan ervaring helpen (bv. “een video maken kost ons altijd ongeveer twee weken”), maar beter nog is om voor elk stuk content goed na te denken over hoe de productie precies zal verlopen. Enkele nuttige vragen om je te stellen:

  • Gaat het om louter desk research of ook om veldwerk?
  • Indien veldwerk: met hoeveel mensen moeten de betrokken spreken, hoeveel afspraken moeten ze maken?
  • En nog: gaat het om mensen die moeilijk of makkelijk te bereiken zijn? Bevinden ze zich vlakbij of ver weg?
  • Indien iemand uit je onderneming informatie aanlevert: is het een medewerker die dit al vaker deed of niet? Begrijpt hij de content ambities van het bedrijf goed? Is het iemand die voldoende tijd kan vrij maken om info aan te nemen, te reviewen, enzovoort?
  • Na de research: hoeveel verwerkingstijd is realistisch? Een korte of lange blogpost? Een video met montage, een aantal correctierondes?

Om de vragen juist te beantwoorden, is het aan te raden om bij twijfel of beperkte ervaring advies te vragen over de timing voor research en verwerking. Je kan die inschatting vragen aan je content partner, aan de persoon die instaat voor de productie, aan collega’s, enzovoort.

3. Wacht niet te lang en plan logisch

Nog zo’n open deur, maar wat wil dat in realiteit zeggen. Als een artikel een langere research vergt, plan het dan ver vooruit. Leg de deadline drie, vier of meer weken vooruit. Komt het artikel eerder, dan is dat meegenomen.

In de praktijk betekent die dat je vroeg moet briefen. Na het bepalen van de content, lanceer je idealiter het volume voor een hele maand of iets meer. De minst arbeidsintensieve of minst ‘risicovolle’ artikels plan je logischerwijs in met een vroege deadline. Echter, plan ook niet te ver vooruit. Hou mogelijkheden open om bijvoorbeeld in te spelen op de actualiteit.

4. Behoud het overzicht en evalueer je planning

In plannen kan je beter worden, maar dan moet je ook de discipline aan de dag leggen om je plannings te evalueren. De meest eenvoudige manier om dat te doen, is het maken van een content kalender. Je maakt een spreadsheet overzicht waarin je onderwerp, verantwoordelijken en timings samenbrengt. Die kalender helpt tijdens de productie, maar ook bij het evalueren.

Durf aan te duiden of die timing ook echt werd gehaald (of sneller werd gehaald, dat kan ook). Het zal je helpen om in te schatten wanneer je een volgende vergelijkbaar artikel wil plannen. Deadlines missen is (als er reserve is) geen ramp, maar het zal je helpen om op termijn almaar stipter te gaan plannen.

Tips om online copy te verbeteren

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...