Hoe volg je content KPI’s op met een dashboard?

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 28 februari 2018 - 2539 Views

MARKETING AUTOMATION
2539 Views

Bij een goede contentmarketingstrategie horen KPI’s (key performance indicators). Om de evolutie van die KPI’s in de gaten te houden, werken veel bedrijven met een dashboard. Maar wat is dat en hoe werkt het?

Het definiëren van een reeks van KPI’s (key performance indicators) is een cruciaal element bij het uitdenken van een contentmarketingstrategie. Objectieven zoals een stijging van het aantal webleads, meer awareness of meer engagement krijgen concrete indicatoren, die aangeven of de content die je maakt en verspreidt effectief is. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over het aantal bezoeken op je website, de bounce rate, de gemiddelde tijd op een pagina, het aantal inkomende leads, enzovoort.

Wat is een KPI dashboard?

Een KPI dashboard is een overzichtsbord dat het mogelijk maakt om de evolutie van deze cijfers op te volgen. Op het dashboard vul je de cijfers op regelmatige basis in en geef je aan of de evolutie positief of negatief is.

Die manier van werken geeft meteen aan dat KPI’s niet enkel nuttig zijn om je investeringen op vlak van content simpelweg als geslaagd of niet geslaagd te catalogeren. KPI’s zijn vooral een manier om de content gaandeweg te optimaliseren en de strategie, productie en distributie naar een hoger niveau te tillen.

Hoe maak je een KPI dashboard?

Om een dashboard te ontwikkelen kan je verschillende kanten opkijken. Werk je met een marketing automation software dan biedt zo’n pakket vaak het nodige om de belangrijkste KPI’s te monitoren.

hubspot

Daarnaast zijn heel wat tools en softwarepakketten beschikbaar die het mogelijk maken om een op maat gemaakt dashboard op te zetten. Dit artikel geeft een review van 22 pakketten, maar zelfs dat is geen volledige lijst, het aanbod is bijzonder groot.

Tot slot kan KPI scoring ook gewoon nog steeds in een eenvoudige spreadsheet. In vergelijking met de software oplossingen, biedt een spreadsheet echter minder mogelijkheden om automatisch het verband te leggen met de bron van je cijfers.

Hoe volg je op?

De opvolgingssystematiek blijft echter in elke oplossing dezelfde. Je genereert cijfers op regelmatige basis (elke week bijvoorbeeld) en geeft die een score. Dat kan eenvoudig, vaak met kleuren: groen voor een positieve evolutie, oranje voor een status quo, rood voor een daling van een prestatiecijfer.

Daarover maak je bij de start afspraken. Bijvoorbeeld: driemaal rood in een periode van 2 maanden betekent dat er onmiddellijke actie nodig is om het tij te keren voor die indicator. Op die manier houd je de vinger aan de pols en kan je in je rapportering aantonen hoe je de contentstrategie hebt bijgestuurd op basis van de cijfers.

Wat zet je zoal op een dashboard?

Overkill is het grote gevaar voor een KPI dashboard. Selecteer een groep van relevante KPI’s op basis van de doelstellingen die in je strategie prioritair zijn. Wie dat wil, kan tientallen KPI’s opvolgen, maar vaak kan het al volstaan om vijf tot tien cijfers nauwlettend te monitoren.

Is meer nodig, dan grijpen veel bedrijven naar een systeem met meerdere dashboards. Ofwel groeperen ze KPI’s per doelstelling (awareness, engagement, leads,…), ofwel werken ze in functie van concrete scenario’s, met bijvoorbeeld KPI’s per conversietrack voor een van je buyer persona’s.

Laat je dashboard leven

We merken dat veel ondernemingen het KPI dashboard ook inschakelen om in de organisatie de focus op content scherp te houden. Vaak komt de analyse van een externe partner, zoals de contentpartner, maar het zichtbaar maken van de cijfers helpt om iedereen die een rol heeft in het proces te laten focussen op duidelijk zichtbare en bijstuurbare doelen en indicatoren. Enkele vaak toegepaste methodes zijn:

  • een scherm aan de muur dat de indicatoren aangeeft
  • PDF-verslagen om te delen met het hele team
  • interactieve weblinks
  • mobiele dashboards

Goede redenen voor een dashboard

Een dashboard opzetten doe je uiteraard om de prestaties van je content op de voet te volgen, maar toch is dit niet de enige goede reden. Dit zijn de belangrijkste argumenten:

  • Controle. Een vlotte opvolging van de efficiëntie van je content
  • Toegankelijkheid. Makkelijke toegang tot data, het dashboard wordt een soort van ingang of portaal van waaruit je dieper in de data kan duiken.
  • Context. Door de overzichtsfunctie zie je ook sneller de context. Een mooie stijging van de retweets op Twitter en een terugval van de likes op Instagram, kunnen anders ogen als je samenlegt met de cijfers van al je sociale media pagina’s.
  • Motivatie. Door de prestaties zichtbaar te maken, blijft iedereen – intern en extern – bij de les. Het dashboard werkt als een automatische herinnering aan de streefdoelen.

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...

»

Met deze metrics meet je of je B2B content werkt

Het aantal bezoekers, de gemiddelde tijd op een pagina of de bounce ...

»

Content als hoeksteen van je B2B-events

Voor marketers zijn B2B-events uitgelezen kansen om hun publiek ...