IT is geen hulplijn maar een strategische raadgever

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 30 augustus 2016 - 1891 Views

MARKETING AUTOMATION
1891 Views

Voor marketeers is het vandaag niet vreemd meer om de verspreiding en optimalisering van content te automatiseren. Maar ook het departement IT kan hierin een belangrijke rol spelen. Hoe sloop je de muren tussen beide divisies om een zo goed mogelijke samenwerking te ontwikkelen?

Voor we ingaan op de vraag hoe marketing en IT optimaal kunnen samenwerken rond marketing automation, dringt zich een meer fundamentele vraag op: waarom moeten ze dat doen? Kan het niet zoals vandaag nog veel gebeurt? Marketing selecteert een software pakket en toetst dat af met IT. Na het vinden van een consensus, implementeren de IT’ers de software en gaat marketing die gebruiken. Klaar is kees, waarom moet dat intenser?

Het antwoord schuilt, zoals wel vaker bij hedendaagse marketingvragen, in het woord ‘klantenervaring’. Contentmarketing is in de eerste plaats een middel om klanten te helpen tijdens hun customer journey en marketing automation draait om software die je klantgerichtheid moet verbeteren. Hoe beter je marketing automation software is afgesteld op die ambitie, hoe sterker de resultaten. Dat scherpstellen komt niet vanzelf, maar met de continue steun van IT.

Beide divisies moeten dit in team aanpakken. Hoe doe je dat?

1. Creëer een gemeenschappelijke visie bij marketing en IT

Dat klinkt wollig, maar is een stap die nog voor de aankoop van een marketing automation software moet worden gezet. De keuze voor een bepaalde software baseer je op de noden die je als organisatie hebt. En dat hangt dan weer samen met je kijk en je ambitie met contentmarketing.

Zo kan er een groot verschil bestaan tussen organisaties die enkel hun social media posts willen inplannen en ondernemingen die de impact willen meten, verbeteringen willen aanbrengen, de koppeling maken naar e-mailmarketing, enzovoort.

share

'Het is belangrijk dat marketing duidelijk een visie kan meegeven aan IT. Hier willen we naartoe en we zoeken een automation software die met ons kan groeien.'

Je hoeft niet over alle noden nog voor de aankoop te beslissen, vaak is een uitbreiding van de mogelijkheden niet zo moeilijk. Het is echter wel belangrijk dat marketing duidelijk een visie kan meegeven aan IT. Hier willen we naartoe en we zoeken een software die met ons kan groeien.

Zorg met andere woorden dat IT je visie kent en je op lange termijn kan ondersteunen bij de ontwikkeling van marketing automation. Dit webinar gaat verder in op hoe je schaalbare marketing automation kan selecteren.

2. Verleg het accent bij IT van hulp naar strategie

De rol van IT bij de keuze van een marketing automation software maakt meteen duidelijk dat ook bij het gebruik van het pakket IT geen technisch departement mag blijven. Het doel is om de software te laten groeien, maar je kan niet verwachten dat IT ook het aantal technische interventies bij problemen gaat opschalen.

Het is net daarom veel meer aangewezen om IT bij de implementatie iets harder te laten investeren in marketing automation om vervolgens zonder veel problemen te kunnen opschalen. IT verdwijnt dan niet uit beeld, maar kan meer strategische input leveren. Het departement kan bijvoorbeeld inzicht geven in hoe je nieuwe datastromen benut of in hoe de software ook andere vormen van marketing kan automatiseren.

3. Laat IT de efficiëntie verhogen

Dat je IT bij het gebruik van marketing automation niet langer beschouwt als een soort hulplijn, betekent niet dat je de divisie links laat liggen om verbeteringen aan te brengen. Dat gaat niet enkel over het verhogen van het gebruiksgemak, maar ook in het toegankelijk maken van bepaalde delen van de software.

share

'Dat je IT bij het gebruik van marketing automation niet langer beschouwt als een soort hulplijn, betekent niet dat je de divisie links laat liggen om verbeteringen aan te brengen.'

De basisreflectie over de visie en strategie herhaalt zich als het ware doorheen het ontvouwen van de software. Eens je bepaalde workflows onder de knie hebt, willen marketeers graag de volgende stap zetten en het proces verfijnen. Ook daar is het weer nuttig om met IT na te denken over de doelen die je daarmee wil bereiken.

Op die manier bouwen marketing en IT op termijn samen een platform dat kan groeien met een duidelijke visie op klantgerichtheid. Het slopen van de muren tussen beide departementen gaat niet over de interventiesnelheid wanneer de distributie van content spaak loopt, maar over samen strategisch nadenken om een software zo klantgericht mogelijk tot leven te toveren.

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...