Marketing automation werkt ook voor kmo’s

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 01 juli 2016 - 2103 Views

MARKETING AUTOMATION
2103 Views

Het is het meest gehoorde argument om niet te investeren in marketing automation voor contentmarketing: ons bedrijf is er te klein voor en onze contentproductie te laag. Klinkt logisch, maar toch is het dat niet. Marketing automation heeft ook voor kmo’s toegevoegde waarde, zelfs als je alles nog manueel zou kunnen doen.

Automatiseren heeft een imago: je doet het van zodra het onmogelijk is om een bepaalde klus manueel te blijven uitvoeren. Dat is zeker waar voor bedrijven die evolueren van een ambachtelijke naar een meer industriële productie, maar het gaat niet op voor contentmarketing.

Wat wel opgaat is een ander deel van de vergelijking: automatisering helpt je om op grotere schaal te produceren, dat meer efficiënt (meer gericht) te doen en meer inzicht te krijgen in de kosten en de baten. Veel kmo’s in b2c of b2b zullen dat onderschrijven, maar meteen opmerken dat het sop de kool waard moet zijn. Marketing automation vergt budget, tijd en human capital. En toch. Laten we die argumenten even onder de loep nemen.

Het budget voor marketing automation

Is marketing automation duur? Ja en neen. Het vergt uiteraard een investering, maar je kan ook klein beginnen. Je hebt gratis en goedkope tools, maar ook voor de toppers zijn instapmogelijkheden voorhanden. Hubspot bijvoorbeeld heeft een basispakket beneden 200 euro per maand.

Belangrijker is echter de inschatting of de return de investering kan verantwoorden. Een recente study van Gleanster (hier te downloaden) richtte zich met die vraag specifiek op kleine ondernemingen. Zij zijn positief: 79% bevestigt dat marketing automation het budget, de tijd en de inspanning waard is. Niet bij iedereen dus, maar wel bij een duidelijke meerderheid.

De mensen voor marketing automation

Ook een machine heeft bestuurders nodig en marketing automation vergt dus ook menselijk kapitaal. Klopt opnieuw, maar je wil uiteraard net dat automatisering werk uit handen neemt en niet zorgt voor meer werk bij je team.

share

'De Gleanster-studie bevestigt dat negen op tien goed presterende kmo’s geen extra aanwervingen moest doen na het sterten met marketing automation'

Uiteraard zal de start wel een extra inspanning vragen, maar eens alles op maat werkt, levert automation voor contentmarketing tijdswinst op. En die tijdswinst wordt groter naarmate je productie groeit. Ook daar bevestigt de Gleanster-studie trouwens: negen op tien goed presterende kmo’s geeft aan dat ze geen extra aanwervingen moesten doen na het starten met marketing automation.

De tijd voor marketing automation

Geen extra mensen ok, maar wat met de tijd die het contentmarketingteam erin investeert? Zet dat geen rem op het goede verloop van de contentflow? Ook al mag tijdswinst misschien niet altijd de basisreden zijn om voor automatisering te kiezen, het is wel een inherent voordeel.

Opnieuw: de investering vraagt een inspanning, maar daarna boek je tijdswinst. Niet enkel in het gebruik, maar ook in het boeken van resultaten. Volgens Gleanster boeken de kmo’s in de studie al bij de eerste twee geautomatiseerde ingrepen een merkbare stijging van het aantal leads.

De data uit marketing automation

Nog een aan tijd verwant element: de data die marketing automation oplevert, moet je als kmo ook verwerkt krijgen. Een terechte bezorgdheid in tijden van big data, want je wil al die inzichten over het gedrag van je klanten uiteraard kunnen waarderen zoals het moet.

Op dat vlak is het belangrijk om automation software niet enkel te zien als een tool die je processen overneemt en daar winst boekt. Marketing automation betekent ook hulp bij analyse.

share

'Data faciliteren upselling en creëren dus budget om de automatisering verder te ontplooien en op kruissnelheid te laten komen'

De kmo’s in de Gleanster-studie leggen een interessante groeimechaniek bloot: een meerderheid geeft aan dat de automatisering hen de kans heeft gegeven om meer opbrengst uit bestaande klanten te halen. Data faciliteren upselling en creëren dus budget om de automatisering verder te ontplooien en op kruissnelheid te laten komen.

Net dat is het mooiste bewijs dat marketing automation niet enkel het vervangen is van handenarbeid door computergestuurde acties. Marketing automation is gelijk aan groeien.

Hubspot demonstratieRedactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...

»

Met deze metrics meet je of je B2B content werkt

Het aantal bezoekers, de gemiddelde tijd op een pagina of de bounce ...

»

Content als hoeksteen van je B2B-events

Voor marketers zijn B2B-events uitgelezen kansen om hun publiek ...

online video B2B
»

Zo gebruik je met succes online video in B2B-contentmarketing

Online video is de voorbije jaren een van de favoriete ...