Mobile shoppen boomt

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 05 augustus 2015 - 4083 Views

4083 Views

Mobile wordt almaar belangrijker in het koopgedrag van consumenten tijdens de soldenperiode in 2015. Dat blijkt uit een onderzoek van de kortingcode website Flipit. Het aantal shoppers op zoek naar korting via gsm is tijdens de soldenperiode dat jaar verdubbeld en voor volgend jaar verwacht Flipit een nieuwe verdubbeling. Interessante cijfers uit een onderzoek met een grote steekproef (40.000 online consumenten). Maar wat betekenen de cijfers voor content marketers?

Het onderzoek van Flipit vergeleek het mobiel shopgedrag bij 40.000 consumenten tijdens de (zomer)koopjesperiode van 2014 en 2015. Waar in 2014 nog geen 10% van de online koopjesjagers actief was op gsm, is dat dit jaar ruim 20%.

De data komen overigens niet van 40.000 jonge hipsters: uit de onderzoeksdata blijkt dat bijvoorbeeld ook ongeveer een derde van de respondenten ouder dan 44 jaar is.

Mobiel gebruik tijdens solden

2014 2015 Verschil
Desktop 72,34% 62,75% -9,59%
Mobile 9,99% 21,08% +11,09%
Tablet 17,68% 16,18% -1,5%

België is een mobiel staartland

De verdubbeling van het gsm-gebruik tijdens de solden is opmerkelijk, maar het brengt ons zeker niet bij de mobiele koplopers in Europa. Kijkend naar twintig andere landen ligt het websitebezoek via smartphone een stuk hoger, op gemiddeld 28%.

België houdt alleen Frankrijk (18,38%) en Portugal (14,27%) achter zich. Duitsland scoort met 34,38% mobiele bezoekers het hoogst.

Uit onderzoek van Flipit blijkt dat echter niet enkel de consumenten conservatief zijn wat mobile betreft. Ook de retailers zelf hinken achterop: volgens de resultaten heeft 16% van de grootste bij Flipit aangesloten webshops geen mobiel geoptimaliseerde website.

“Met de gedachte dat ruim één op de vijf mensen in België via hun gsm winkelt, is 16% toch een hoog percentage. Het is duidelijk dat veel Belgische webshops de groei van het gsm-gebruik nog niet goed oppakken”, zegt Bram Vermeulen van Flipit daarover.

Naar één op drie mobiele kopers

Voor 2016 voorspelt Flipit in de lijn met de andere Europese landen een verdere stijging van het Belgische gebruik van smartphones bij het online shoppen. “Kijkend naar onze internationale markt en stijging van mobiel gebruik verwachten we in 2016 dat één op de drie consumenten op zoek naar korting dit via gsm zal doen.”

Lessen voor mobile content marketing

Wat mogen we precies uit deze onderzoeksresultaten concluderen?

1. Flipit onderzocht een heel specifiek stukje van het koopgedrag: het zoeken naar een korting via de smartphone tijdens de zomersolden. Het onderzoek zegt niets over het consulteren van content, bijvoorbeeld over de betrokken producten, maar toch heeft het relevantie. Wie naar zijn smartphone grijpt om kortingen te zoeken, doet dat ook als hij meer wil weten over een bepaald product.

Dat mobile in de lift zit, is op zich geen verbazingwekkende bevinding. Maar het is wel interessant dat dit naar voor komt in een specifiek Belgisch onderzoek (niet far away bij de voortrekkers in de States) en dat de conclusies gericht ingrijpen op een stukje van de buyer journey dat van tel is voor content marketers.

2. Deze cijfers zijn ook relevant voor wie geen webshop heeft. Online consumenten en offline consumenten zijn in belangrijke mate dezelfde mensen. Als ze voor e-commerce hun smartphone benutten om info op te zoeken, dan zullen ze dat ook offline doen.

3. De grote les van dit onderzoek laat niet aan zich twijfelen: zorg dat je content ook mobiel goed te consulteren is. Google paste zich al aan deze werkelijkheid aan (lees hier ons artikel over Google’s Mobileggedon) en het wordt de komende jaren een must. Consumenten die jouw content mobiel niet kunnen raadplegen, wachten niet tot ze een desktop vinden: ze zoeken naar content die wel raadpleegbaar is.

4. Pas niet enkel je content aan, maar kijk ook naar het bredere marketing- en businessplaatje. Loopt die promo-banner ook mobiel? Kan je die korting ook mobiel benutten? Welke synergie is mogelijk tussen online en offline content en sales?

5. Last but not least: mobile wordt generalistisch. Iedereen zal het gaan gebruiken bij aankopen. De tijd dat enkele twintigers en dertigers het deden is voorbij. Ook 50-plussers zullen het gaan gebruiken en vergeet de tieners niet. Zij zijn zeer mobile native, maar niet overal verantwoordelijk voor de aankoop. Waar ze dat wel zijn, wordt mobile cruciaal. Zeg dus niet langer dat mobile niet hoeft omdat het niet bij je doelgroep past.

Register for digital content marketing congress 2015
Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...

»

Met deze metrics meet je of je B2B content werkt

Het aantal bezoekers, de gemiddelde tijd op een pagina of de bounce ...

»

Content als hoeksteen van je B2B-events

Voor marketers zijn B2B-events uitgelezen kansen om hun publiek ...

online video B2B
»

Zo gebruik je met succes online video in B2B-contentmarketing

Online video is de voorbije jaren een van de favoriete ...