Hoe schrijf je een goed einde aan een blogpost?

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 03 maart 2015 - 4620 Views

4620 Views

Bij het geven van advies over het schrijven van goede artikels, is het maken van een aantrekkelijke inleiding terecht één van de kernpunten. Het schrijven van een goede einde aan een blogpost krijgt vaak minder aandacht, maar toch is het minstens even belangrijk. Die lezer die je eerst hebt overtuigd om te lezen, moet je ook na het artikel kunnen vasthouden. De slotparagraaf is daarvoor het eerste middel. Maar hoe brei je een goed sluitstuk aan een artikel op je blog?

De verleiding is groot: na het zwoegen op een kwalitatief artikel rondt de auteur een artikel af zonder echte conclusie. Het artikel eindigt gewoon op een logisch punt, na een opsomming bijvoorbeeld. Op zich doet dat geen afbreuk aan de kwaliteit van het stuk, maar eigenlijk is het een gemiste kans.

Een goed slot is een troef om de relatie met de lezer of het opgebouwde engagement verder uit te bouwen. Het is de plaats waar je – in functie van de doelstellingen van je blog – reactie kan uitlokken, de lezer kan aanzetten om de content te sharen, om zich in te schrijven, om extra content op te zoeken en te consumeren, om zijn gegevens achter te laten of zelfs om een afspraak te maken met iemand van je bedrijf.

Net als bij de andere content in het artikel kan dat en gebeurt dat het best zonder al te veel zelfpromotie, al is dat niet altijd vanzelfsprekend. Hoe pak je dat aan?

Wat maakt een goed einde aan een blogpost?

1. Koppel terug of kijk vooruit

Inhoudelijk gaat een goed einde aan een blogpost terug naar het begin. Dat kan door te verwijzen naar de vraag die je in de inleiding opwierp of door de belangrijkste conclusies nog even samen te vatten. De cirkel rond maken, is voor veel lezers handig als de content van het artikel eerder complex is.

Gaat het om relatief behapbare content, dan kan het echter ook lonen om een andere ‘afsluittechnieken’ meer prominent naar voor te schuiven. De bekendste inhoudelijke techniek is zonder twijfel de link naar een volgend artikel.

Leg je uit hoe goede contentmarketing op Instagram eruitziet, dan kan het lonen om al te verwijzen naar het artikel met voorbeelden dat enkele dagen later zal volgen.

2. Vraag input van de lezer

Blogs die mikken op interactie met de lezer, doen niets fout door die reactie in de slotparagraaf ook expliciet te vragen. Het is eenvoudig om te vragen wat de lezers ervan vinden of om hun ervaringen te delen, maar in al zijn eenvoud is het vaak wel een manier om een dialoog op gang te schieten.

Toch is het wenselijk om er zuinig mee om te springen. Aan het einde van elke blogpost om reactie vragen oogt wat zielig en lokt finaal nog weinig reactie uit. Spaar de vraag om reactie bijvoorbeeld voor zeer open artikels (content rond een actualiteit) of voor artikels die controversieel kunnen zijn.

3. Gebruik een call-to-action

Het vragen om een reactie of om commentaar is op zich al een ‘call-to-action’, maar dat sluit andere calls niet uit. Verwijs naar een webinar, een ebook over hetzelfde onderwerp en durf zelfs af en toe een link te laten naar de plek waar lezers een afspraak kunnen maken.

Overdrijf daar zeker niet in en gebruik voor dergelijke call-to-actions aparte buttons. Schrijf het niet, maar plaats een visueel doorverwijselement dat toch duidelijk gerelateerd is aan de content in het artikel.

4. Geef lezers stof tot nadenken

De meest krachtige maar ook meteen moeilijkste manier om een blogartikel af te sluiten, is inspireren. Laat een ballonnetje op, maak een confronterende vergelijking, wijs de lezer nog eens efficiënt op de kern van de zaak met een voorbeeld dat hem aanzet om na te denken over wat je net hebt neergeschreven.

Terugkoppelen, samenvatten, input vragen, een call-to-action plaatsen of stof geven tot nadenken: had jij er ooit over nagedacht om een blopost op die manier af te sluiten of doe je het op een heel andere manier?

Wij doen het voor de gelegenheid even allemaal in één conclusie. Laat ons weten hoe jij professioneel afscheid neemt. Clicks op de onderstaande call-to-action zijn uiteraard ook van harte aan te bevelen.

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

Rory Sutherland
»

“Contentmarketing moet blijven experimenteren en niet enkel optimaliseren”

Marketing in het algemeen en contentmarketing in het bijzonder ...

Conference room DCMC2020
»

DCMC2020 maakt zijn programma bekend

Het jaarlijkse Digital Content Marketing Congress van Mediaforta ...

draaiboek contentmarketing
»

Vijf stappen voor een draaiboek contentmarketing

Een draaiboek voor contentmarketing maakt jouw leven en dat van je ...

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...