In vier stappen naar een efficiënt content budget

Redactie Mediaforta

Artikel door:
Redactie Mediaforta - 19 maart 2014 - 2071 Views

2071 Views

content budget efficiëntieDigitale content marketing is goedkoper dan klassieke outbound marketing, maar dat betekent niet dat je er als marketer geen of nauwelijks budget hoeft voor uit te trekken. Zowel de productie van content als de planning, strategie en resultaatsanalyse vergen tijd en budget. Wie het goed aanpakt, kan dat budget echter zeer efficiënt beheersen. Vanuit twee fundamenten ontrollen we aantal tips om tot een efficiënt content budget te komen.

Een efficiënt content budget rust in essentie op twee grote basisprincipes. Ten eerste is het zaak om overtollig vet weg te snijden: zeker voor grote organisaties kan het lonen om de dubbele inspanningen op vlak van content weg te filteren, maar ook in kleine organisaties kan deze oefening winst opleveren. Ten tweede is het cruciaal om bestaande kwalitatieve content zo goed mogelijk te positioneren, te promoten en te verspreiden om zo de return op de basisinvestering te optimaliseren. Vanuit die twee vertrekpunten kunnen we enkele gerichte ingrepen onderscheiden die een efficiënte budgetbeheersing mogelijk maken zonder aan de kwaliteit van de creatie en de distributie van content te raken.

Audit het hele bedrijf

Dat lijkt op een nieuwe investering, maar net als bij andere financiële of operationele audits is een terugverdieneffect het finale doel. Een content audit spitst zich toe op het doorlichten van content en communicatie over de grenzen van de betrokken departementen (marketing, PR, communicatie). Analyseer de communicatie en content die diensten als productontwikkeling, sales, HR en customer service gebruiken en bepaal welke content werkt, beter moet of maar beter de prullenmand tegemoet gaat. Het zal een slankere, efficiëntere en meer coherente basis voor content productie opleveren, maar ook een meer coherente bedrijfscultuur- en attitude.

Verzorg het time management

Een te geïsoleerde digitale content marketing tijdsplanning is een haast logische verliespost. Je kan als content bedrijf een heel mooie publicatiefrequentie uitdokteren, maar als je die goed afstemt op andere gerelateerde factoren dan rationaliseer je zonder kwaliteitsverlies het content budget. De eerste oefening is de afstemming op de totale marketingmix. Zorg dat duidelijk is hoe de kwalitatieve content qua timing de andere marketing kan ondersteunen. Denk maar aan het inzetten van content en conversaties op de blog voor het schrijven van een jaarverslag. Zorg dat de topics die daarin aan bod moeten komen al de revue zijn gepasseerd op de blog. Kijk daarnaast en op basis van de audit ook naar de content buiten het marketingdepartement. Zo is het niet denkbeeldig dat een brainstorm in het kader van onderzoek en ontwikkeling content en feedback kan opleveren die een voedingsbodem vormt voor de content die je via digitale media wil verspreiden. Van een lanceringsfilmpje op het YouTube-kanaal tot een opiniestuk op de blog over de marktperceptie van een bepaalde innovatie.

Maak van content strategie een beginsel

Bedrijven die de twee bovenstaande adviezen omarmen, kunnen een stap verder gaan in hun streven naar efficiëntie. Het is een ingrijpende stap: pas digitale content marketing technieken toe op andere bedrijfscontent. Dat kan echter met zeer praktische en eenvoudige ingrepen. Het toevoegen van een call-to-action om de resultaten van de verkooppresentatie tastbaarder te maken, gebruik maken van beelden en infographics in documenten waarvoor dat niet gangbaar is, het hanteren van een vergelijkbare tone-of-voice of het toevoegen van informatie die niet noodzakelijk commercieel maar wel zeer relevant of nuttig is voor de doelgroep. Als de basisprincipes van content marketing hun weg vinden naar andere communicatie-uitingen zal het ook eenvoudiger worden om de kosten van de creatie en planning van die uitingen in kaart te brengen en waar nodig het content budget te optimaliseren of posten te ontdubbelen.

Content budget is ongoing business

Een oefening rond het content budget kan een frisse kijk opleveren over welke media zoal deel uitmaken van je owned media. De integratie van ‘onverwachte’ kanalen, kan ook zorgen voor een meer efficiënte distributie en promotie van content die je produceert. Dat is niet meteen een besparing, maar opnieuw een voorbeeld van hoe je meer return uit bestaande content kan halen. Wie een beter beeld krijgt van zijn eigen mediaportefeuille, kan in een volgende fase ook weer schaven aan elementen als de content planning en timing. Het schaven aan een content budget is net daarom een taak die steeds ongoing zal zijn.

Redactie Mediaforta

Artikel door Redactie Mediaforta

Mediaforta Redactie bestaat uit een team van professionele marketingjournalisten. De redactie scant voor de lezers van deze blog de actualiteit op vlak van content marketing en bundelt de beschikbare informatie tot nuttige artikels die marketers helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun content marketing plannen en strategie.

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

»

B2B webinar piekt niet enkel dankzij COVID-19

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie schoot het aantal ...

»

Hoe anders is lead generation met content in B2B?

Voor veel marketeers is lead generation het finale doel van hun ...

»

UX copywriting verdient een specialistenpen

In de categorie buzzwoorden is UX copywriting een speciaal geval. ...

Contentmarketing na corona
»

Zo maak je een strijdplan voor de post-corona- contentmarketing

Hoewel de corona-crisis nog lang niet achter ons ligt, duikt het ...

Contentmarketing in tijden van Corona wat is zinvol en wat niet
»

Contentmarketing in tijden van corona: wat is zinvol en wat niet?

De voorbije weken bekroop veel contentmarketeers de vraag wat ze ...

»

Zo maak je een dashboard met B2B content metrics

In deze blogpost leerde je welke metrics interessant zijn om de ...

»

Met deze metrics meet je of je B2B content werkt

Het aantal bezoekers, de gemiddelde tijd op een pagina of de bounce ...

»

Content als hoeksteen van je B2B-events

Voor marketers zijn B2B-events uitgelezen kansen om hun publiek ...

online video B2B
»

Zo gebruik je met succes online video in B2B-contentmarketing

Online video is de voorbije jaren een van de favoriete ...