Hoofdpunten

CONTENTMARKETING
interactive content
897 Views

Interactieve content: hoe reageren fun wordt


Een quiz, een interactieve infographic of zelfs een whitepaper die je zelf bestuurt… interactieve content is een versnelling hoger geschakeld. Het doel (conversatie, interactie) blijft hetzelfde als the good old comments op een blog, maar de invulling wordt creatiever.

Zoals gezegd: interactieve content is geen new kid on the block. Sinds digitale media sociaal werden is interactie inherent verbonden aan content. Een retweet is interactie, een like is interactie, een telefoontje na het lezen van een whitepaper is net zo goed interactie.

Wat is interactieve content?

Toch is het niet dat type interactie dat vandaag furore maakt en de basis vormt voor de trend die we interactieve content noemen. Interactieve content is per definitie content die actieve medewerking vraagt van het publiek. Actief is in dat geval meer dan lezen of kijken, maar bijvoorbeeld antwoorden invullen, ergens doorheen navigeren, enzovoort. Zeer vaak heeft de interactie een zeer entertainend kantje. Dat hoeft niet altijd, zolang de interactie maar bijdraagt tot meer engagement.

share

'Interactieve content is content die actieve medewerking vraagt van het publiek. Actief is in dat geval meer dan lezen of kijken, maar bijvoorbeeld antwoorden invullen, ergens doorheen navigeren, enzovoort'

De reden waarom interactieve content het goed doet, is de wens om op te vallen. Nu meer bedrijven investeren in content, zijn interactieve types content een wapen om uit het pak te springen.

Lees daarover ook dit interessante artikel op SnapApp.

Creatief zijn met interactie doe je zo

In theorie klinkt het idee achter interactieve content zeer aantrekkelijk, maar hoe pas je het creatief toe? Het kan immers niet de bedoeling zijn dat morgen iedereen een quiz of enquête post. De scope van interactieve content is breder. Zoekend naar inspiratie konden we volgende types opdiepen:

1. Quiz. Wellicht het oervoorbeeld van interactieve content. Dit type loopt al het langst in de kijker (daarover publiceerden we eerder al dit artikel) en werkt zowel entertainend als educatief. Een goede quiz reikt het publiek op basis van de antwoorden immers een analyse aan over een vraag, probleem of behoefte waar de deelnemer mee kampt. Die laatste vorm omschrijven de Angelsaksische content specialisten ook wel als een ‘assessment’.

2. Survey. Nog een oervorm van interactieve content: een reeks vragen (maar deze keer zonder fout of goed antwoord) dat je feedback oplevert van je publiek. Kan verrijkend zijn, maar dit is zeker niet de meest creatieve interactieve content.

3. Infographic. Ook infographics gaan interactief. Zoals bekend zijn deze beelden sterk in het visualiseren van data, maar de interactieve vorm durft zichzelf in twijfel trekken. Interactieve infographics vragen de kijker of de data overeenstemmen met de eigen ervaring.

4. Whitepaper. Nog een contentdino die op de interactieve trein springt. Zelfs in B2B zien we bedrijven de saaie lange whitepapers in één richting (zender-ontvanger) ruilen voor dynamische publicaties die de lezer op geregelde tijdstippen de kans biedt om zijn mening te formuleren.

5. Rekenmodules. Een ander opvallend type is de techniek om content te verpakken in een rekenoefening, denk maar aan de klassieke simulator om te berekenen hoeveel geld je kan lenen. Dat principe vinden we nu terug in uiteenlopende sectoren en biedt het publiek vaak zeer gepersonaliseerde content.

Dit artikel van het Content Marketing Institute brengt een aantal fraaie internationale voorbeelden samen, net als dit artikel van Jeff Bullas. Al moeten we toegeven dat dit artikel al meteen flirt met een risico: niet zomaar alles mag onder het label interactieve content. Bepaalde vormen van data visualisering bijvoorbeeld zijn niet per definitie interactief. Opletten dus voor de hinderlaag om iets meteen interactief te noemen van zodra je publiek een toets van zijn klavier aanraakt.

share

'Niet zomaar alles mag onder het label interactieve content. Opletten dus voor de hinderlaag om iets meteen interactief te noemen van zodra je publiek een toets van zijn klavier aanraakt.'

En nog een tweede bedenking: om interactieve content verder op de kaart te zetten, mag de creativiteit nog stijgen. Veel van de beschikbare voorbeelden tonen aan dat goed is nagedacht hoe onaantrekkelijke maar nuttige info (data bijvoorbeeld) op een meer entertainende manier naar buiten kan komen. Maar de echte creatieve hoogvliegers blijven nog wat achterwege.

Meer dan entertainment

Nog een laatste nuance: vanuit de ambitie om interactie op te wekken, lijkt het logisch dat interactieve content vooral een plaats zal krijgen in de plannen van bedrijven die mikken op meer engagement als kerndoel voor hun contentmarketingstrategie.

Toch maken de meeste voorbeelden waarnaar we in dit artikel hebben gelinkt duidelijk dat het de bedrijven in kwestie niet enkel om engagement te doen is. Veel interactieve content vraagt om het invullen van een formulier. Meer dan niet interactieve content streven de interactieve formules naar leads en zo naar sales. Interactie is met een andere woorden een extra troef voor bedrijven die met content willen verkopen.

Recently Published

meta description lengte
»

Google gaat voor een langere meta description

Al gemerkt? In de zoekresultaten van Google staat meer uitleg onder ...

robot
»

Met een robot naar sterkere content, kan dat?

Met een nieuw jaar voor de deur blikken we graag vooruit. Niet met ...

»

Animatie laten maken? Hoe nu verder?

Je hebt een animatie laten maken om jouw verhaal of concept te ...

»

PepsiCo financiert zijn marketing (deels) met content

Content maken evolueert voor veel multinationale merken naar een ...

whatsapp business
»

Content via WhatsApp: KLM toont de weg

Als contentmarketeer kan je voortaan ook WhatsApp aan je kanalenmix ...

GDPR
»

De impact van GDPR op contentmarketing

GDPR is ‘talk of the town’ in marketingland. Minder dan een jaar ...

workflows
»

Waarom helpen workflows je contentmarketing?

Workflows zijn de hoeksteen van een performante aanpak van je ...

»

Wat is marketing automation en hoe kan het jouw bedrijf helpen?

Marketing automation is een woord dat al een tijdje meedraait binnen ...

dcmc2017
»

DCMC2017 in 4 quotes als opwarmer

Van 9 tot 13 oktober organiseert Mediaforta zijn jaarlijkse Digital ...