Hoofdpunten

-31536000 de dagen max geleden
1529834460 de post dagen
1718 Views

Social video zal professioneel zijn of niet zijn


Wim Neyt Social recruiter Guido Everaert toonde zich in een recent interview nieuwsgierig naar de manier waarop Wim Neyt met muziek en film zijn invulling van content marketing aanscherpt. Neyt doceert het vak ‘Social objects’ aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool en is ook de bezieler van de social video company Vitamine-Z. We vroegen hem naar zijn muzikale en audiovisuele visie op content.

Vitamine-Z is volgens de site een ‘social video company’. Kan je uitleggen wat dat precies betekent?

Wim Neyt: “We geloven in storytelling, we willen bedrijven helpen verstaanbare korte verhaaltjes te vertellen die een persoonlijke karakter schetsen van een bedrijf, een product, een idee, een merk,… ‘Social’ slaat op het medium, de video moet steeds conversatie opwekken.”

Waarin verschil je van een radio- of filmproductiehuis? Kan je de activiteiten van Vitamine-Z vergelijken met wat Caviar of Het Geluidshuis doen?

Wim Neyt: “Neen, ik zie ons niet als een productiehuis, maar eerder als een contentleverancier. We doen het ook veel meer low profile. Vitamine-Z is niet bezig met de grote advertentiecampagnes, niet one-off, maar wil op een gestage manier ingebet worden in het social communicatie- en conversatieplan. We willen ons richten op contentcreatie waarbij in elk filmpje één specifieke boodschap verteld wordt en de kijker verlekkerd wordt om meer te willen weten. We vertrekken niet vanuit het product, maar vanuit het algemeen gevoel dat een bedrijf wil uitstralen. Dat is een goede manier om een emotionele vertrouwensband met een klant op te bouwen. De combinatie van beeld en muziek zorgt voor een snellere emotionele verbondenheid. We nemen de klant dan mee in onze ‘gecontroleerde’ wereld.”

Vind je dat video op de eigen mediakanalen van een bedrijf (sociale netwerken, blogs of bedrijfswebsite,…) een onderschat of onderbenut medium is?

Wim Neyt: “De meeste bedrijven beginnen wel te beseffen dat ze ‘iets’ moeten doen, maar helaas doen ze dan ook ‘iets’ waar meestal niet goed is over nagedacht. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recente verkiezingen. Laat ons eerlijk zijn, 95%  van de mensen is géén acteur. Probeer dat dan ook niet te zijn. Het resultaat is een gekunstelde jeugdbewegingssketch die vooral ‘leuk’ is voor de mensen die het gemaakt hebben, maar totaal niet de bedoelde waarden naar boven halen. Door de democratisering van de mogelijkheden is de verleiding groot om snel zelf iets in elkaar te boksen, maar het resultaat is niet altijd oogstrelend.”

Zit online video nog te sterk in de amateursfeer?

Wim Neyt: “Video zit enorm in de amateur sfeer. Camera’s en montage materiaal zijn zeer toegankelijk en dus worden deze ook behandeld als ‘spielerij’. Maar de meeste bedrijven beseffen niet wat de impact van een goed gemaakt emotioneel verhaal kan zijn. Ik ben er van overtuigd dat meer en meer consumenten aankopen doen vanuit een emotionele connect. Een gevoel dat ze niet opgedaan hebben via een reclamespotje of een brochure, maar via een algemeen idee, iets dat leeft. Denk maar aan een video met een verhaal over mensen die in het bedrijf werken of over de normen en waarden die een bedrijf heeft. Kijkers gaan mee in dat verhaal en ze ontwikkelen een connect. Maar om zoiets zelf te maken, is er nog onvoldoende kennis wat het medium inhoudt en wat je ermee kan. Daarnaast hebben bedrijven vooral schrik om geen onmiddellijk meetbaar (verkoops)resultaat te krijgen.

Je noemt video en content ook in één adem met muziek. Hoe moeten we dat zien: muziek en content? Welke mogelijkheden ontwaar je?

Wim Neyt: “Ik ben een grote voorstander van een huisstijl die wordt doorgetrokken naar alle zintuigen. Bedrijven denken zwaar na over een logo, over kleuren en lettertypes. Maar als je naar het bedrijf belt en op de wachtlijn belandt, dan hoor je de zoveelste muzak klassiek of isoterische soundscapes. Ooit belde ik een bedrijf waar de telefooncentrale was aangesloten op de radio. De zender speelde toevallig een nummer waarin ik zwaar verwenst werd ;-). Bedrijven kunnen nadenken over wat hun soundtrack is. Wat zijn de emotionele waarden van het bedrijf? Welk gevoel wil het geven? Dat zijn elementen die je muzikaal kan ondersteunen. Van de meeste geluiden rondom ons zijn we ons niet bewust, maar ze doen wel iets met ons. We lopen weg van pneumatische hamers, we worden moe van constant bouwgedreun, krijgen schrik als plots de vogels niet meer fluiten,… De juiste auditieve ondersteuning heeft een exponentiële impact op een boodschap. We zijn meer gefocust, we verlaten even onze eigen wereld en gaan onbewust vlugger mee in het verhaal dat ons wordt verteld.”

Muziek en video zijn niet meteen competenties die bij veel bedrijven intern sterk bekend zijn. Hoe pak je dat aan als externe content producent om toch een brug te slaan tussen wat jij wil maken en wat het bedrijf wil brengen?

Wim Neyt: “Het begint steeds bij de vraag welke relevante rich content we kunnen toevoegen aan een site om deze menselijker te maken. Ik wil steeds de mens voelen achter een website. Wat zou ik er willen zien of wat wil ik van het bedrijf weten zonder door alle technische verhalen te worstelen. Dat kan gaan van how-to video’s, een persoonlijke verslag van een event, het kaderen van een bepaalde sfeer,enz. Bij het maken van een video hanteer ik steeds dezelfde code: als je een video bekijkt en je kunt het verhaal ook vertellen met foto’s en tekst, dan is het geen goede video. Ik ben nu  bijvoorbeeld met een project bezig rond schoenen. We gingen na waar het bedrijf voor staat en probeerden op eenzelfde manier relevante content te maken die hun waarden versterken. Het zijn echte verhalen van echte mensen die we toevallig tegenkomen en die we vragen een persoonlijk verhaal te vertellen. Je moet het zien als een team van vliegende reporters die navragen wat er onder de mensen leeft over dit onderwerp. Van al dat materiaal wordt een montage gemaakt van ongeveer één, max twee, minuten ondersteund door muziek en sfeer. Dat wordt op de site van het bedrijf geplaatst.”

Gebruiken bedrijven jouw werk vooral voor eigen media of duikt het ook op in advertenties of voor PR/free publicity doeleinden?

Wim Neyt: “Dit zijn afspraken die vooraf duidelijk moeten gemaakt worden, er gelden verschillende tarieven (rechten) voor websitegebruik of gebruik voor cinema/tv/radio. Tot nu toe werd mijn werk gebruikt in een aantal kortfilms waarvoor ik de themamuziek en de sfeertjes soundscape-te, in opdracht van GRID heb ik bumpermuziekjes gemaakt voor het VT4 programma MyTv, er lopen verschillende muziekjes op radio,… Het is niet onmiddellijk de ambitie om te gaan concurreren met de grote productiehuizen, eerder om rich content voor een faire prijs te gaan aanbieden binnen het ‘social’ gebeuren. We bieden ‘social objects’ aan, een vak dat ik trouwens ook doceer aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.”

Elke geïnterviewde op deze blog geeft de fakkel door aan iemand over wiens benadering van content marketing hij meer zou willen leren. Aan wie zou jij de fakkel graag doorgeven?

Wim Neyt: “Ik dacht onmiddellijk aan Gerrie Smits, social media strategist voor Stad Antwerpen. Een zeer interessante man die het volledige social media coversation beleid uitstippelt voor de ambtenarij in Antwerpen.”

 

Tom Peeters

Artikel door Tom Peeters op 23 oktober 2012

Bekijk het profiel van de auteur.

Recently Published

content planning
»

Zo leer je deadlines voor content bepalen

Content plannen is deadlines stellen en respecteren. Klinkt ...

digital marketeer
»

Digital marketeer in vier vragen: Gerben De Moor

Eerder legden we al uit hoe een digital marketeer binnen je content ...

digital marketeer
»

Wat doet de digital marketeer in je digitaal contentteam?

Binnen je contentteam is plaats voor uiteenlopende profielen, maar de ...

content organigram
»

Met welke interne organisatie kan je content maken?

Als je als bedrijf content wil maken, dan heb je daarvoor de juiste ...

Content marketing bedrijf
»

Hoe zoek en vind ik een goed contentmarketingagentschap?

In het uitgebreide landschap van communicatiebedrijven is het niet ...

podcast
»

De opmars van de podcast

Als medium om content te verspreiden, is de podcast zeker geen ...

voice searcg
»

Je content afstemmen op voice search, moet dat nu al?

In SEO is voice search zonder twijfel één van de hot topics van het ...

podcast
»

De content comeback van Lance Armstrong

Dopingzondaar Lance Armstrong timmert na vijf jaar op de blaren terug ...

webleads
»

Hoe meet je of je voldoende webleads binnenhaalt?

Het genereren van webleads is zeer vaak een vaste waarde wanneer ...